Історія кафедри

Наприкінці 1991 р. була організована кафедра Інформатики. У той час завідувачем кафедри була кандидат технічних наук, доцент Наталія Сізих. Молоді викладачі із завзяттям взялися за справу навчання інформатиці та програмуванню студентів Запорізького державного університету. Протягом 1991–1992 рр. кафедра співпрацювала з Центром зайнятості м. Запоріжжя і здійснювала перепідготовку безробітних за спеціальністю вчитель інформатики. У той же час при кафедрі функціонував центр тестування.

У листопаді 1994 р. кафедру очолив доктор технічних наук, професор Віктор Грищак. Спектр дисциплін, яким навчали студентів розширювався і тому навесні 1995 р. було прийнято рішення про перейменування кафедри на кафедру Математичного моделювання та інформаційних технологій. Весною 1996 р. завідувачем кафедри став тогочасний ректор Запорізького державного університету доктор технічних наук, професор В’ячеслав Толок.

Поступово кафедра розросталася, за час її існування на кафедрі почали працювати колишні студенти математичного факультету та випускники аспірантури: Дмитро Бувайло, Андрій Зинченко, Наталія Кеберле, Вадим Маслєнніков, Надія Матвіїшина, Сергій Плаксін, Олена Пшенична, Катерина Решевська, Ольга Тодоріко, Олена Якименко. На початку 2000-х кандидатські дисертації захистили Дмитро Бувайло (кандидат фізико-математичних наук) і Надія Матвіїшина (кандидат технічних наук).

У зв’язку із збільшенням кафедри з 1 вересня 2003 р. було прийнято рішення про поділ кафедри на дві: кафедру Математичного моделювання та кафедру Інформаційних технологій. Кафедру Інформаційних технологій очолив кандидат технічних наук, доцент Сергій Борю. У 2003 р. кафедра здійснила перший набір студентів за спеціальністю «Інформатика». Поступово викладачі підвищували свою кваліфікацію, вдосконалювали педагогічну майстерність, набували практичний досвід з комп’ютерних наук, впроваджували в освітній процес нові дисципліни. Викладачами кафедри захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Наталія Кеберле, 2011; Катерина Решевська, 2012; Ольга Тодоріко, 2016) і одна дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Олена Пшенична, 2012). На кафедрі також працювали фахівці-практики: Анатолій Заболотний, Олексій Голдобін, Людмила Чернікова. Для студентів проводилися факультативні курси з Java (Олександр Пашковський) та web-програмування (Валентин Петручек).

1 вересня 2016 р. кафедру було перейменовано на кафедру Комп’ютерних наук і в цьому ж році першокурсники вступили на освітньо-професійну програму «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Сьогодні на кафедрі працюють 8 штатних викладачів: 6 доцентів, кандидатів наук; 1 старший викладач, кандидат наук; 1 старший викладач. Також до роботи на кафедрі залучені фахівці-практики Генадій Добровольський та Людмила Чернікова.

За весь час існування кафедри викладачі займаються підготовкою не тільки фахівців з комп’ютерних наук. Вони також навчають інформатиці й програмуванню майбутніх математиків, фізиків, вчителів. За майже тридцятирічний період роботи кафедри науково-педагогічні працівники були залучені до формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів цілої низки факультетів: біологічного, економічного, філологічного, іноземної філології, менеджменту, соціальної педагогіки і психології та ін. І сьогодні викладачі кафедри проводять заняття з інформатики та інформаційних технологій на інших факультетах – біологічному, історичному, філологічному, іноземної філології, соціальної педагогіки і психології, фізичної культури, спорту та туризму.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня за освітніми програмами «Комп’ютерні науки» і «Середня освіта (Інформатика)», а також другого (магістерського) рівня за ОП «Комп’ютерні науки». Головна мета реалізації цих освітніх програм – якісна підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими знаннями та компетентностями, необхідними для розв’язання складних задач у відповідній галузі.

Для вдосконалення компетентностей, отриманих під час навчання, студенти проходять практичну підготовку в ІТ компаніях м. Запоріжжя (ОП «Комп’ютерні науки») та в закладах загальної освіти (ОП «Середня освіта (Інформатика)»).

Здобувачі освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Комп’ютерні науки» і «Середня освіта (Інформатика)», оволодівають компетентностями з наукової роботи:

  • працюють в студентських наукових групах («Інтелектуальні системи» – керівник Вадим Єрмолаєв, «Спортивне програмування» – керівник Наталія Кеберле, «Педагогічна студія підготовки вчителів інформатики» – керівник Генннадій Циммерман);
  • беруть участь в студентських конкурсах на кращу роботу;
  • виступають з доповідями на наукових заходах – загально університетській конференції «Молода наука» та Всеукраїнській науковій конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» та ін.;
  • публікують тези і наукові статті;
  • виконують курсові та кваліфікаційні роботи.

Талановиті випускники кафедри в подальшому вступають до аспірантури і навчаються за освітньо-науковими програмами «Комп’ютерні науки» (Вікторія Коса, Світлана Моісеєнко, Олександр Василейко) та «Професійна освіта» (Юлія Баркова).

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють навчально-методичну роботу з оновлення змісту дисциплін та розробки робочих програм і силабусів, створюють навчальні посібники і методичні рекомендації. Вагому методичну роботу здійснюють викладачі кафедри на рівні університету і міста. У 2009 році Вадим Маслєнніков, Надія Матвіїшина та Олена Пшенична опублікували навчальний посібник «Створення презентаційних та мультимедійних матеріалів до навчальних дисциплін», призначений для викладачів ЗНУ. В червні 2013 р. Олена Пшенична і Надія Матвіїшина провели тренінги для викладачів ЗНУ з розробки дистанційного курсу, а в червні 2019 р. за ініціативою науково-методичної ради ЗНУ Оленою Пшеничною було проведено серію тренінгів «Використання інтерактивного обладнання та комп’ютерної техніки в освітньому процесі». Олена Пшенична і Катерина Решевська в квітні 2020 року провели для викладачів ЗНУ серію онлайн майстер-класів з розробки тестових завдань і налаштування журналу оцінок в MOODLE. Олена Пшенична також брала участь в заходах міського рівня: конференції «Формування ефективної системи підготовки персоналу на МСП» (8–9 листопада 2018 р. організатор Запорізька торгово-промислова палата), практикум для вчителів математики «Новітні технології на уроках математики» (організатор міський проєкт «Методичні навчання», 25 березня 2019 р.).

Важливим аспектом, якому приділяють увагу на кафедрі, є взаємини викладачів і студентів, що будуються на принципах демократичності, толерантності, спрямованості на ділове співробітництво. Саме на цьому ґрунтується кураторська робота, яку в різні часи активно здійснювали та здійснюють Наталія Кеберле, Вадим Маслєнніков, Катерина Решевська, Ольга Тодоріко, Геннадій Циммерман. Студенти завжди стають добровільними помічниками при проведенні олімпіад, конкурсів та профорієнтаційної роботи, що сприяє їх соціальній активності.

Кафедра щорічно проводить студентські олімпіади з програмування та інформатики. Така форма роботи зі студентами дає змогу виявити талановитих студентів для подальшої участі в олімпіадах Всеукраїнського рівня. Університет виступав регіональним координатором у Південному регіоні світової олімпіади з програмування ACM ICPC, на його базі неодноразово відбувалася 1/4 фіналу цієї міжнародної олімпіади. А координатором II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у Південному регіоні була доцент кафедри Наталія Кеберле. Ця подія сприяла покращенню престижу нашого університету та кафедри.


Викладачі кафедри ведуть плідну наукову роботу і працюють із здобувачами ступеня PhD. Серед керівників аспірантів доцент кафедри Вадим Єрмолаєв. Він брав і бере участь в багатьох науково-дослідних проєктах, що фінансуються (або фінансувалися) Європейською комісією, входить до складу редакційних колегій низки міжнародних наукових журналів, фахового журналу «Інформаційні технології в освіті» і є одним із засновників серії міжнародних наукових конференцій ICTERI. Його авторству належать понад 100 наукових публікацій, показники цитування цих робіт: Google Scholar – 14, Scopus – 8. Його наукові ідеї розвивають і продовжують аспіранти: Наталія Кеберле, Максим Давидовський, Ольга Татарінцева, Вікторія Коса, Світлана Моісеєнко, Олександр Василейко.

    

 

Кафедра співпрацює з низкою підприємств і організацій м. Запоріжжя: Group BWT, Light IT, WinStars Technology, Комунальним закладом «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Комунальним закладом «Запорізький обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради, Комунальним закладом «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей»» Запорізької обласної ради, Запорізьким технічним ліцеєм, Запорізьким багатопрофільним ліцеєм №62.

У викладачів кафедри багато ідей та задумок, отже історія кафедри продовжується!