Наукові інтереси

Борю Сергій Юрійович - кандидат технічних наук, доцент

01.01.2016 - 31.12.2019 науковий керівник науково-дослідної роботи (№ держреєстрації 0116U004862) “Розробка алгоритму аналізу складних електричних систем по частинам». 01.01.2020 - 01.01.2024 виконавец науково-дослідної роботи  «Інтелектуальні методи пошуку субоптимальних розв’язків прикладних дискретних оптимізаційних задач».

Наукові інтереси: математичне моделювання складних систем методами діакоптікі. Застосування сучасних програмних засобів і систем аналітичних перетворень на ЕОМ для автоматизації процесів розробки математичних моделей компонент систем. Розробка нових алгоритмів і програм для реалізації ефективних обчислювальних методів машинного аналізу систем. Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій. Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» ( «УАФІТ») та член журі МАН за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

Кеберле Наталія Геннадіївна - кандидат технічних наук, доцент

Інженерія знань, онтологічне моделювання, некласичні логіки; рекомендаційні системи, розвідувальний пошук;

мовно-незалежні методи оцінювання вимови.

Спеціаліст у Semantic Web технологіях та у технологіях пов’язаних відкритих даних (Linked Data / Linked Open Data).

Автор понад 90 наукових публікацій, серед яких 27 - у виданнях, що індексуються SCOPUS, індекс Гірша за SCOPUS - 6, індекс Гірша за Google Scholar - 12. Член програмного комітету міжнародних наукових конференцій (зокрема, ESWC, ICTERI).

Практикуючий онтологіст та інженер знань.

 

Матвіїшина Надія Вікторівна - кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси: інформаційні технології в освіті, статистичний контроль знань. Автор понад 40 наукових та науково-методичних публікацій

Член журі МАН за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

Акаунт в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hl-uXkgAAAAJ&hl=ru 

 

Пшенична Олена Станіславівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Наукові інтереси пов’язані з теорією і методикою професійної освіти (зокрема, формування цифрової компетентності майбутнього доктора філософії в галузі освіти, підготовка майбутніх педагогічних працівників до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності, розробка програмного забезпечення для науково-педагогічної діяльності).

Автор понад 80 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких: 4 навчальних посібника; понад 25 статей, з них 5 опубліковано в наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які зареєстровані в міжнародних наукометричних базах (зокрема, 1 стаття у журналах, що зареєстровані в базі SCOPUS).

Член журі МАН за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

Акаунт в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dk1CY9gAAAAJ&hl=ru 

 

Циммерман Геннадій Анатолійович 

Наукові інтереси: Підготовка учителя інформатики до організації науково-дослідницької роботи учнів, Інформаційні технології в освіті і навчанні.

Опубліковано більше 100 науково-методичних робіт.

Науковий керівник студентської наукової проблемної групи: Педагогічна студія підготовки вчителів інформатики.

ACM ICPC, coach. Підготовано 7 студентських команд призерів регіонального туру.

Всеукраінська наукова конференція молодих дослідників "Актуальні проблеми математики та інформатики", 2013-2020, член оргкомітету.

Член журі конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН за напрямом «Комп’ютерні науки».

Підготовано більше 30 призерів конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

 

Решевська Катерина Сергіївна - кандидат технічних наук, доцент 

01.01.2016 - 31.12.2019 керівник науково-дослідної роботи з теми  «Розробка інструментальних засобів для скінченно-елементного аналізу напружено-деформівного стану конструкцій» (№ держреєстрації: 0116U004856)

01.01.2020 - 01.01.2024 виконавец науково-дослідної роботи  «Інтелектуальні методи пошуку субоптимальних розв’язків прикладних дискретних оптимізаційних задач»

 Наукові інтереси: графічна візуалізація чисельних даних методу скінченних елементів; комп’ютерна графіка; сучасна криптографія.

Акаунт в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=EzZqKZgAAAAJ&hl=ru

 

Добровольський Геннадій Анатолійович

Методи та технології інформаційного пошуку, розвідувальний пошук, методи очищення та інтеграції текстових даних в інформаційних системах.

Член журі МАН за спеціальністю «Комп’ютерні науки»


Науково-дослідні роботи:

1. «Інтелектуальні методи пошуку субоптимальних розв’язків прикладних дискретних оптимізаційних задач»

Керівник: Козін І.В., професор, доктор фізико-математичних наук

2. «Методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання особливостей англійської вимови носіїв української мови»

Кеівник: Кеберле Н.Г., канд. техн. наук, доц.

Державний реєстраційний номер 0118U000820

3. «Розробка інструментальних засобів для скінченно-елементного аналізу напружено-деформівного стану конструкцій»

Керівник: к.т.н., доцент Решевська Катерина Сергіївна

Державний реєстраційний номер: 0116U004856

4. «Розробка чисельного методу аналізу складних електричних систем по частинам»

Керівник: к.т.н., доцент Борю Сергій Юрійович

Державний реєстраційний номер 0116U004862