Аспіранти кафедри

Василейко Олександр Васильович

Тема дослідження: “Моделі і методи перевірки відповідності онтології вимогам стейкхолдерів”

Моісеєнко Світлана Олександрівна

Тема дослідження:  “Моделі і методи концептуалізації вимог стейкхолдерів для розробки онтологій”

Риженко Тетяна Володимирівна

Тема дослідження: “Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів проектувальників радіоелектронних пристроїв”

Просяна Дар’я Ігоревна

Тема дослідження: “Підготовка майбутніх науково-педагогічних працівників до застосування міжнародних наукометричних баз даних”