Освітня програма "Середня освіта(інформатика)", бакалаври

На освітній програмі  "Середня освіта (Інформатика)" готують вчителів інформатики для закладів загальної середньої освіти, а також неформальної (позашкільної) освіти.

Рецензії стейкголдерів:

1 Рецензія
2 Рецензія
3 Рецензія
4 Рецензія
5 Рецензія
6 Рецензія
Пропозиції щодо вдосконалення змісту освітньої програми надсилати гаранту освітньої програми Пшеничній О.С. на e-mail: esp@znu.edu.ua