Списки дисциплін за освітніми програмами

Борю Сергій Юрійович

 • Програмування
 • Процедурне програмування
 • Сучасне програмування
 • Об`єктно-орієнтоване програмування
 • Платформи корпоративних інформаційних систем
 • Операційні системи
 • Системи аналітичних обчислень в наукових дослідженнях
 • Вибрані пакети мови програмування Python

 

Пшенична Олена Станіславівна

 • Інноваційні технології навчання
 • Інформаційні технології в освіті
 • Основи програмування
 • Сучасні дидактичні засоби навчання
 • Інформатика і програмування та інформаційна культура студента (Інформатика та програмування)
 • Методика навчання інформатики
 • Основи інформаційних технологій
 • Статистичний контроль знань засобами інформаційно-комунікаційних технологій
 • Мультимедійні технології
 • Технології конструювання тестів

 

Матвіїшина Надія Вікторівна

 • Офісне програмування
 • Сучасні ППП для математичних розрахунків
 • Засоби організації та управління масивами даних
 • Організація та обробка електронної інформації
 • Методологія та організація наукових
 • Управління проектами
 • Інформаційне забезпечення статистичних досліджень
 • Основи інформатики

 

Єрмолаєв Вадим Анатолійович

 • Алгоритми та структури даних
 • Бази даних та iнфоpмацiйнi системи
 • Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою
 • Бази даних
 • Системне програмування
 • Логічне програмування та штучний інтелект
 • Технології SEMANTIC WEB

 

Решевська Катерина Сергіївна

 • Об`єктно-орієнтоване програмування
 • Інформаційні системи та захист інформації
 • Основи криптології
 • Архітектура багатокористувацьких комп`ютерних мереж
 • Ділова та наукова комп’ютерна графіка
 • Комп`ютерні мережі та Web-програмування
 • Проектування програмних систем
 • Програмування комп`ютерної графіки
 • Інформаційні мережі

 

Тодоріко Ольга Олексіївна

 • Архітектура обчислювальних систем
 • Програмування та підтримка Web-застосувань
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Програмування та підтримка Web-застосувань
 • Системи і методи візуального програмування
 • Інтелектуальні інформаційні системи та технології
 • Платформи корпоративних інформаційних систем

 

Циммерман Геннадій Анатолійович

 • Інформаційні технології навчання
 • Підготовка учнів до олімпіад і конкурсів з інформатики
 • Складні питання шкільного курсу інформатики
 • Шкільний курс інформатики
 • Методика викладання інформатики
 • Основи інформаційних і комунікаційних технологій в педагогіці
 • Основи програмування та алгоритмізація
 • Офісні додатки в середній школі

 

Добровольський Геннадій Анатолійович

 • Адміністрування інформаційних систем
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • Технології XML
 • CASE системи
 • Теорія компіляції
 • Паралельні та розподілені обчислення

 

Кеберле Наталія Геннадіївна

 • Бази даних та інформаційні системи
 • Адміністрування інформаційних систем
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • CASE системи
 • Платформи корпоративних інформаційних систем