Вибіркові дисципліни

ОБРАННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З 01 ЛЮТОГО ДО 31 БЕРЕЗНЯ

Вибіркові дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти магістра ОП «Комп’ютерні науки»

1 курс, рік вступу 2020

В межах спеціальності вам пропонуються 4 вибіркові дисципліни, по 3 дисципліни для вибору на 1 семестр 2 року навчання:

Вибіркова дисципліна 1

Статистичний аналіз у GIS

Обробка зображень та мультимедіа

Великі дані. Наука про дані

Вибіркова дисципліна 2

Еволюційні методи моделювання

Застосування GIS-даних в Internet

Здобуття знань з текстових даних

Вибіркова дисципліна 3

Системи аналітичних обчислень в наукових дослідженнях

Розробка прикладних GIS

Теорія кооперативних ігор 

Вибіркова дисципліна 4

Комп’ютерна математика

CASE технології

Проектування програмних продуктів у GIS

 

Вибіркові дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра ОП «Комп’ютерні науки»

1 курс, рік вступу 2020

В межах спеціальності вам пропонуються 6 вибіркових дисциплін, по 4 дисципліни для вибору

Вибіркова дисципліна 1

Програмування та підтримка Web-застосувань

Інноваційні технології навчання

Нотація та семантика мови UML

Вибрані пакети мови програмування Python

Вибіркова дисципліна 2

Технології розробки програмних продуктів

Технології XML

Сучасні Інтернет-технології

Основи педагогічної майстерності

Вибіркова дисципліна 3

Адміністрування інформаційних систем

Управління проєктами

Технології захисту інформації

Методика викладання дисциплін з комп’ютерних наук

Вибіркова дисципліна 4

Інтелектуальні інформаційні системи

Економіка та організація розробки програмних продуктів

Інформаційні технології в освіті

Програмування комп'ютерної графіки

Вибіркова дисципліна 5

Розробка педагогічних програмних засобів

Інформаційне забезпечення статистичних досліджень

Технології Semantic Web

Основи криптології

Вибіркова дисципліна 6

Системи і методи візуального програмування

Семантична розмітка HTML документів

Теорія компіляції

Освітній процес в історичному вимірі

 

2 курс, рік вступу 2019

В межах спеціальності вам пропонуються 9 вибіркових дисциплін, по 3 дисципліни для вибору

Вибіркова дисципліна 1

Програмування та підтримка Web-застосувань

Вступ до GIS

Вибрані пакети мови програмування Python

Вибіркова дисципліна 2

Паралельні та розподілені обчислення

Програмування для додатків Інтернет

Нотація та семантика мови UML

Вибіркова дисципліна 3

Системи і методи візуального програмування

Семантична розмітка HTML документів

Розробка прикладних GIS

Вибіркова дисципліна 4

Основи криптології

Управління проєктами

Технології розробки програмних продуктів

Вибіркова дисципліна 5

Адміністрування інформаційних систем

Математичні основи картографії

Сучасні Інтернет- технології

Вибіркова дисципліна 6

Програмування комп'ютерної графіки

Застосування математичного апарату комп`ютерної графіки в GIS

CASE системи

Вибіркова дисципліна 7

Топологія у GIS

Інформаційне забезпечення статистичних досліджень

Технології захисту інформаціі

Вибіркова дисципліна 8

Інтелектуальні інформаційні системи

Економіка та організація розробки програмних продуктів

Моделювання та аналіз поверхонь у GIS

Вибіркова дисципліна 9

Технології Semantic Web

Інструментальні програмні засоби професійних GIS

Теорія компіляції

 

3 курс, рік вступу 2018

В межах освітньої програми вам пропонуються 9 вибіркових дисциплін, по 3 дисципліни для вибору

Вибіркова дисципліна 1

Програмування та підтримка Web-застосувань

Програмування для додатків Інтернет

Сучасні методи Web-програмування

Вибіркова дисципліна 2

Паралельні обчислення в геоінформаційних системах

Паралельні та розподілені обчислення

Захист інформації та розподілені обчислення

Вибіркова дисципліна 3

Системи і методи візуального програмування

Семантична розмітка HTML документів

Вступ до GIS

Вибіркова дисципліна 4

Технології розробки програмних продуктів

Управління проєктами

Основи криптології

Вибіркова дисципліна 5

Адміністрування інформаційних систем

Математичні основи картографії

Сучасні Інтернет- технології

Вибіркова дисципліна 6

Застосування математичного апарату комп`ютерної графіки в GIS

Програмування комп`ютерної графіки

CASE системи

Вибіркова дисципліна 7

Технології захисту інформаціі

Інформаційне забезпечення статистичних досліджень

Топологія у GIS

Вибіркова дисципліна 8

Моделювання та аналіз поверхонь у GIS

Інтелектуальні інформаційні системи

Економіка та організація розробки програмних продуктів

Вибіркова дисципліна 9

Технології Semantic Web

Теорія компіляції

Інструментальні програмні засоби професійних ГІС

4 курс, рік вступу 2017

В межах освітньої програми вам пропонуються 9 вибіркових дисциплін, по 3 дисципліни для вибору

Вибіркова дисципліна 1

Програмування та підтримка Web-застосувань

Програмування для додатків Інтернет

Сучасні методи Web-програмування

Вибіркова дисципліна 2

Паралельні обчислення в геоінформаційних системах

Паралельні та розподілені обчислення

Захист інформації та розподілені обчислення

Вибіркова дисципліна 3

Системи і методи візуального програмування

Сучасні методи програмування захищених додатків

Вступ до GIS

Вибіркова дисципліна 4

Криптографічний захист інформації у GIS

Сучасна криптографія

Основи криптології

Вибіркова дисципліна 5

Адміністрування інформаційних систем

Математичні основи картографії

Безпека обчислювальних мереж

Вибіркова дисципліна 6

Застосування математичного апарату комп`ютерної графіки в GIS

Програмування комп`ютерної графіки

Сучасні методи візуалізації графічних об`єктів

Вибіркова дисципліна 7

Криптографічні протоколи

Інформаційне забезпечення статистичних досліджень

Топологія у GIS

Вибіркова дисципліна 8

Моделювання та аналіз поверхонь у GIS

Безпека операційних систем

CASE системи

Вибіркова дисципліна 9

Технології Semantic Web

Безпека систем баз даних

Проектування баз геоданих

 

Вибіркові дисципліни для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра ОП «Середня освіта (Інформатика)»

Вам пропонується обрати додаткову предметну спеціальність:

1. Середня освіта (Українська мова та література)

 • Сучасна українська мова;
 • Історія української літератури;
 • Методика викладання української мови і літератури;
 • Навчальна практика (педагогічна);
 • Виробнича практика (педагогічна).

2. Середня освіта (Мова  та література (англійська))

 • Розмовна практика з англійської мови;
 • Основи теорії англійської мови;
 • Сучасні технології та методика викладання іноземної мови в середній школі;
 • Практична гараматика англійської мови;
 • Аналітичне читання з англійської мови;
 • Основи письмового мовлення англійської мови;
 • Лінгвокраїнознавство;
 • Література Великобританії та США;
 • Навчальна практика (педагогічна);
 • Виробнича практика (педагогічна).

3. Середня освіта (Історія)

 • Історія стародавнього світу;
 • Історія середніх віків;
 • Історія України;
 • Нова історія країн Європи і Америки;
 • Теорія та методика викладання історії;
 • Новітня історія країн Європи і Америки;
 • Історія країн Азії та Африки;
 • Навчальна практика (педагогічна);
 • Виробнича практика (педагогічна).

4. Середня освіта (Математика)

 • Практикум з розв'язання задач;
 • Вища математика;
 • Шкільний курс математики;
 • Алгебра та геометрія;
 • Методика викладання математики;
 • Методи зображень;
 • Навчальна практика (педагогічна);
 • Виробнича практика (педагогічна).

5. Середня освіта (Фізика)

 • Математичний апарат фізики;
 • Шкільний курс фізики;
 • Техніка фізичного експерименту;
 • Методика навчання фізики;
 • Мова фізичних задач;
 • Організація навчальних досліджень;
 • Основи загальної фізики;
 • Навчальна практика (педагогічна);
 • Виробнича практика (педагогічна).